Την θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που θα δώσει λύση στο μακροχρόνιο πρόβλημα της ανεξέλεγκτης ρίψης αδρανών υλικών σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε πολλές περιοχές του Νομού Χανίων, όπως ρέματα, παραλίες και δασικές εκτάσεις ζητά από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιώργο Παπακωνσταντίνου με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο βουλευτής Χανίων του ΠΑΣΟΚ Σήφης Βαλυράκης.

Ο κ. Βαλυράκης μεταξύ άλλων αναφέρει ότι οι τοπικές αρχές στο Νομό μας δεν έχουν χωροθετήσει μια περιοχή προκειμένου να γίνεται η εναπόθεση των αδρανών υλικών (μπάζα) με αποτέλεσμα αυτά να βρίσκονται συσσωρευμένα παντού, με ότι αυτό συνεπάγεται για την διατάραξη της περιβαλλοντικής ισορροπίας, την αλλοίωση και φθορά της χλωρίδας και πανίδας, όσο και για την προσβολή της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα σημειώνει ο βουλευτής, επικίνδυνα και καρκινογόνα υλικά που εμπεριέχονται στα αδρανή, όπως ο αμίαντος, βρίσκονται συσσωρευμένα, διάσπαρτα σε πολλές περιοχές.

Ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό -συνεχίζει ο κ. Βαλυράκης- προκαλεί το γεγονός ότι παρόλο που υπάρχει κοστολόγηση και έγκριση κονδυλίων για τη μεταφορά και εναπόθεση των αποβλήτων, εν τέλει αυτά καταλήγουν οπουδήποτε. Αξιοσημείωτο δε είναι, ότι ενώ υπάρχει η δυνατότητα ορισμένα από τα αδρανή υλικά να αξιοποιηθούν για ανακύκλωση, εντούτοις η ρίψη τους συνεχίζεται σε οποιοδήποτε «βολικό» σημείο.

Η κεντρική εξουσία δεν έχει καλύψει το νομικό κενό που υπάρχει, ενώ η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 31/1999/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων δεν έχει προχωρήσει, με συνέπεια να μην υπάρχει αποσαφήνιση και οριστικοποίηση του θεσμικού πλαισίου στη χώρα μας.

Καταλήγοντας ο Χανιώτης βουλευτής επισημαίνει στον αρμόδιο Υπουργό ότι απαιτείται ένα ισχυρό και σαφές θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα οδηγήσει μέσα από ορθές προϋποθέσεις στην επίλυση του προβλήματος της αυθαίρετης εναπόθεσης προϊόντων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις.