Το ΔΝΤ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ενισχύει τη λειτουργία της «Γραμμής πρόληψης και ρευστότητας» (Precautionary and Liquidity Line, PLL) με εξάμηνη διάρκεια και καθιερώνει μία νέα γραμμή με σκοπό να προλαμβάνεται δραστικά η μετάδοση οικονομικών και πιστωτικών κρίσεων, όπως συμφωνήθηκε πρόσφατα στη σύνοδο κορυφής της G20 στις Κάννες.

Όπως διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του το ΔΝΤ, «στο πλαίσιο αυτού του δανειακού μοντέλου θα διατίθεται (από το Ταμείο) ρευστότητα σε κυβερνήσεις-μέλη του διεθνούς πιστωτικού οργανισμού, ώστε να καλύπτονται επείγουσες ανάγκες» της οικονομίας τους.

To Ταμείο διευκρινίζει ότι η PLL καθίσταται πιο ευέλικτη και θα είναι «ασφάλιση έναντι μελλοντικών σοκ και ως γραμμή βραχυπρόθεσμης ρευστότητας για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των χωρών που έχουν πληγεί από την κρίση». Η PLL θα δίνει πρόσβαση σε χρηματοδότηση για έξι μηνών ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα διακανονισμού για δανεισμό 12-24 μηνών ύψους έως 1.000% επί των κεφαλαίων που έχει εισφέρει η χώρα.

Αναφέρεται, ως παράδειγμα, ο βραχυπρόθεσμος ισοσκελισμός (μέσω της προσφυγής στη Γραμμή), ενός ελλειμματικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κάποιου κράτους μέλους του ΔΝΤ.

Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, στις Κάννες στο πλαίσιο της G20 άφησε να εννοηθεί ότι η ιταλική κυβέρνηση θα μπορούσε να επωφεληθεί απο τη Γραμμή του ΔΝΤ.

Ακόμη το ΔΝΤ καθιερώνει νέα γραμμή ταχείας χρηματοδότησης (Rapid Financing Instrument, RFI) για χώρες με άμεσες ανάγκες χρηματοδότησης που σχετίζονται με εξωγενή σοκ, όπως μια φυσική καταστροφή.


in.gr