Επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας, σχετικά με την προσφυγή του, με την οποία ζήτησε να κριθεί αντισυνταγματική, αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και στην νομοθεσία, η από 6.6.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία τέθηκε σε αργία.

Ως προς το ποινικό σκέλος της υπόθεσης υπενθυμίζεται ότι το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης με δύο αποφάσεις του (943-944/2011) έχει καταδικάσει τον Π. Ψωμιάδη σε φυλάκιση ενός έτους με τριετή αναστολή για παράβαση καθήκοντος, ενώ στον Άρειο Πάγο εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί των αναιρέσεων που έχει καταθέσει κατά των δύο εφετειακών αποφάσεων.

Στη συνέχεια ο κ. Ψωμιάδης τέθηκε σε κατάσταση αργίας από τα καθήκοντά του, με απόφαση του γ.γ. Μακεδονίας-Θράκης.

Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία (εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας Μ. Βηλαράς) η συνήγορος του Π. Ψωμιάδη, Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών (και τέως σύμβουλος του πρώην Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου) Γλυκερία Σιούτη, υποστήριξε ότι ο πελάτης της τιμωρήθηκε για αδίκημα που έχει διαπραχθεί πριν τρεις θητείες και όταν είχε την ιδιότητα του νομάρχη και όχι του περιφερειάρχη που κατέχει σήμερα.

Ακόμη, η κ. Σιούτη τόνισε ότι το μέτρο της αργίας που επιβλήθηκε στον περιφερειάρχη είναι αντίθετο στη συνταγματική αρχή του εκλέγεσθαι, ενώ παράλληλα αποτελεί «κρυπτοποινή», κάτι που είναι αντίθετο στις συνταγματικές επιταγές (άρθρο 7) και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς για το ίδιο αδίκημα συσσωρεύονται μία διοικητική ποινή και μία εγκληματική ποινή. Δηλαδή επιβάλλεται δεύτερη ποινή για την ίδια πράξη.

Επίσης, η δικηγόρος του Π. Ψωμιάδη υπογράμμισε ότι οι πειθαρχικές ποινές πρέπει να επιβάλλονται με το ισχύον δίκαιο το χρόνο που τελέστηκε το αδίκημα. Στην περίπτωση του πελάτη της όμως όταν τελέστηκε το αδίκημα που φέρεται ότι διέπραξε ίσχυε ευνοϊκότερο νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 72 Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης - Π.Δ. 30/1996) από ότι το σημερινό (άρθρο 236 του «Καλλικράτη» - Ν. 3852/2010).

Τέλος, η κ. Σιούτη ανέφερε ότι σύμφωνα με την νομολογία του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά την πειθαρχική διαδικασία που τηρήθηκε έπρεπε ο πελάτης της να είχε παρασταθεί με δικηγόρο.

Από την πλευρά του, ο νομικός παραστάτης του Δημοσίου Σταύρος Σπυρόπουλος, υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για πειθαρχική ποινή αλλά για διοικητικό μέτρο.

Παράλληλα, ο κ. Σπυρόπουλος υπογράμμισε ότι καλώς τέθηκε σε αργία ο Π. Ψωμιάδης, ανεξάρτητα εάν τηρήθηκε το παλαιό ή το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Παρ' όλα αυτά, συνέχισε ο δικηγόρος του Δημοσίου, στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζεται το δίκαιο που ισχύει κατά την έκδοση της ποινικής απόφασης και όχι το δίκαιο που ίσχυε κατά το χρόνο τέλεσης του αδικήματος.

Τέλος, ο κ. Σπυρόπουλος ζήτησε να απορριφθεί η αίτηση του Π. Ψωμιάδη.


zougla.gr