Ενημέρωση για τους παραγωγούς πατάτας θα πραγματοποιήσει η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση " διαπιστώθηκε για πρώτη φορά στην Χώρα, ο επιβλαβής οργανισμός  Synchytrium Endobioticum που προκαλεί την ασθένεια γνωστή και ως «καρκίνωση της πατάτας» σε δείγμα φυτών πατάτας με κονδύλους από καλλιέργεια πατάτας στην περιοχή Δ.Δ. Περιθωρίου του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Δράμας. Ο επιβλαβής οργανισμός Synchytrium Endobioticum, είναι επιβλαβής οργανισμός καραντίνας και σύμφωνα με το ΠΔ 365/2002 (ΦΕΚ 307 Α΄/ 2002) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 69/464/ΕΟΚ του συμβουλίου καθορίζονται μέτρα εξάλειψης.

Τα μέτρα αυτά, καθώς επίσης και άλλοι επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας που αφορούν τη καλλιέργεια πατάτας, θα παρουσιαστούν σε ενημερωτική συνάντηση των παραγωγών της περιοχής Ομαλού στις 28/11/2011 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 5 μμ στην αίθουσα  του Πολιτιστικού Συλλόγου στο χωριό Λάκκοι του Δήμου Πλατανιά.

Ομιλητής θα είναι ο Γεωπόνος του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κ. Παντελής Βογιατζάκης.