Στο κίνημα κατά του τέλους ακινήτων της ΔΕΗ «μετέχει» και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσιών καθώς σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι ενδιαφερόμενοι δημότες που δεν θα πληρώσουν το τέλος μπορούν να υπογράφουν έντυπο στο οποίο θα εξουσιοδοτούν το Δήμο για την αποστολή εξώδικου στη ΔΕΗ για την αποφυγή διακοπών ρεύματος

Σύμφωνα με τα σχετική ανακοίνωση από το Δήμο

α) Επειδή θεωρούμε το ηλεκτρικό ρεύμα ως κοινωνικό αγαθό που δεν μπορεί να αφαιρεθεί από καμία οικογένεια ή από κανένα σπίτι που δεν πληρώνει το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών,

β) Επειδή θεωρούμε σύγχρονη μορφή βαρβαρότητας, να πλήττονται κυρίως φτωχοί και αδύναμοι οικονομικά συντοπίτες μας.

Ελήφθη ομόφωνη απόφαση με αριθμό 362/2011, βάση της οποίας θα πρέπει:

- Να εμποδίσουμε δημιουργώντας ένα κίνημα αλληλεγγύης μαζί με τους φορείς της περιοχής μας αλλά και τα Δημοτικά Θεσμικά Όργανα: Δημοτικά Συμβούλια, Τοπικά Συμβούλια, Δήμαρχο και τους πολίτες, την διακοπή του κοινωνικού αγαθού που είναι το ηλεκτρικό ρεύμα

- Να υπάρχει κάθε νομική υποστήριξη σε όσους επιλέγουν την μη καταβολή του τέλους και θα παρέχεται κάθε διευκόλυνση από τις Υπηρεσίες του Δήμου σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων. Οι υπηρεσίες του Δήμου θα αναλάβουν την ενημέρωση, τη συλλογή εξώδικων και κάθε άλλη διαδικασία που απαιτείται για την άσκηση ένδικων μέσων

- Να προσφύγει με κάθε νόμιμο τρόπο στα αρμόδια Δικαστήρια ή αν απαιτηθεί θα αποσταλεί εξώδικο στη ΔΕΗ για την αποφυγή διακοπών ρεύματος
- Να διαβιβαστεί στο Υπουργείο Οικονομικών έγγραφη διαμαρτυρία

Κατά συνέπεια:

Όσοι Δημότες Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων, για αντικειμενικούς λόγους, επιλέγουν με δική τους ευθύνη να μην πληρώσουν το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), αλλά θα πληρώσουν το αντίτιμο της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, τα δημοτικά τέλη και το τέλος για την Ε.Ρ.Τ., μπορούν να ενημερώνουν τα Κ.Ε.Π του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων προσκομίζοντας:

1. Αντίγραφο του λογαριασμού της Δ.Ε.Η.

2. Αντίγραφο της απόδειξης του μηχανήματος αυτόματης πληρωμής της Τράπεζας, από το οποίο να αποδεικνύεται η πληρωμή του ποσού της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, των δημοτικών τελών και του τέλους για την Ε.Ρ.Τ (χωρίς το ποσό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε)

3. Αντίγραφο Ταυτότητας

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες θα υπογράφουν έντυπο στο οποίο θα εξουσιοδοτούν το Δήμο Αρχανών- Αστερουσίων για την αποστολή εξώδικου στη ΔΕΗ για την αποφυγή διακοπών ρεύματος