Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, με την πολύτιμη συνεργασία των ιδιαίτερα δραστήριων Γραφείων Σχολικών Δραστηριοτήτων των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου, διοργάνωσε βιωματικά, επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς, την Τετάρτη 16 και την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 36ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης.

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου LIFE + PURE «From Treated Wastewater to Alternative Water Resources in Semi Arid Regions» στο οποίο συμμετέχουν, εκτός από το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, η ΔΕΥΑ Χερσονήσου, το ΤΕΙ Κρήτης και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και χρηματοδοτείται κατά 50% από την Ε.Ε. και είχαν ως στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων αλλά και την αποσαφήνιση παραμέτρων σχετικών με την ασφάλεια, τη λειτουργία και τα οφέλη της.

 Μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές διαδικασίες, στηριζόμενες στη διάδραση και τη συμμετοχή, επιχειρήθηκε η όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών, ούτως ώστε να μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν στους μαθητές τις αποκτηθείσες γνώσεις τους σχετικά με την εναλλακτική αυτή τεχνική παραγωγής νερού, με την απαιτούμενη επάρκεια.

Στα σεμινάρια, διάρκειας τεσσάρων ωρών το καθένα, είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν συνολικά 51 εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι και καθηγητές διαφορετικών ειδικοτήτων (Μαθηματικοί, Βιολόγοι, Χημικοί, Γεωπόνοι, Φιλόλογοι), οι οποίοι θα οργανώσουν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης γύρω από το συγκεκριμένο θέμα την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Οι μεθοδολογίες που ακολουθήθηκαν ήταν η Αντιπαράθεση (debate) και το Παιχνίδι Ρόλων (role play), βασικό συστατικό των οποίων είναι η ενεργός συμμετοχή και εμπλοκή των συμμετεχόντων.

Για τις ανάγκες των εν λόγω δράσεων, οι εκπαιδευτικοί αφού ενημερώθηκαν εμβριθώς για το θέμα της επαναχρησιμοποίησης μέσα από το υλικό που τους διανεμήθηκε (περιοδικό LIFE+ PURE, επιστημονικά άρθρα, κ.ά.), χωρίστηκαν σε ομάδες και αναπαριστώντας μία μικρογραφία της τοπικής κοινωνίας, εξέφρασαν προτάσεις, επιφυλάξεις και ανησυχίες σχετικά με το θέμα της επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, αλλά και ανακάλυψαν τις πολλαπλές ωφέλειες που θα προκύψουν από την επέκταση της εφαρμογής της.

Τέλος, στο πλαίσιο των σεμιναρίων έγινε παρουσίαση τόσο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE+ PURE, όσο και του συνόλου των δράσεων του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, ενώ παράλληλα διανεμήθηκε σχετικό πληροφοριακό υλικό και όλα τα εκπαιδευτικά πακέτα της οργάνωσης σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα οι εκπαιδευτικοί να τα εφαρμόσουν στα σχολεία τους, προσαρμόζοντάς τα στις ανάγκες, το επίπεδο και τα ειδικά ενδιαφέροντα των μαθητών τους.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπήρξε, το Μάρτιο θα επιχειρηθεί να οργανωθούν και άλλες συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και επιτόπιες επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού της Χερσονήσου.