Στο 2ο 6μηνο του ’11 παρατηρείται σημαντική αύξηση της αβεβαιότητας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Η κρίση χρέους έχει εξαπλωθεί στον πυρήνα της ευρωζώνης, βάζοντας σε κίνδυνο τη συνοχή της και την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Τα παραπάνω επισημαίνονται μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς για τα αποτελέσματα του 9μήνου του 11

Διαβάσετε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση.