Στην Συνεδρίαση του ΚΑΣ παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης, όπου συζητήθηκε το θέμα : ¨Έγκριση ή μη καθορισμού ζωνών Απόλυτου προστασίας Α’ και Β’ εντός του αρχαιολογικού χώρου του Φρουρίου Τεμένους, Τοπικής Κοινότητας Προφήτη Ηλία, Δημοτικής Ενότητας Δήμου Ηρακλείου ¨, όπου είχε την ευκαιρία να αναπτύξει τις θέσεις και τις απόψεις του Δήμου Ηρακλείου για την ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Το Φρούριο κατασκευάστηκε από τον Βυζαντινό Στρατηγό και μετέπειτα αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά, μετά την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Ισπανοάραβες το 961μ.Χ, και η οχύρωσή του έχει έκταση 1200 περίπου στρέμματα.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στην παρέμβασή του στο ΚΑΣ, τόνισε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Δήμου Ηρακλείου για την ανάδειξη του Κάστρου του Νικηφόρου Φωκά, ιδιαίτερα τώρα που με το Πρόγραμμα ¨Καλλικράτης¨, ο πρώην Δήμος Τεμένους συνενώθηκε με τον Δήμο Ηρακλείου.

Ο κ. Κουράκης συνεχίζοντας την τοποθέτησή του επισήμανε την απόλυτη συμφωνία με το ΚΑΣ για την ανάδειξη και προστασία αυτού του πολιτιστικού πλούτου, τόνισε όμως ότι, η πρόταση που έρχεται στο ΚΑΣ, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον ορισμό των ορίων της Α’ και Β’ Ζώνης, βρίσκει αντίθετο τον Δήμο Ηρακλείου, γιατί από τα Ανατολικά και τα Νοτιοδυτικά, όπως ορίζει το ΚΑΣ, δεν υπάρχει επαφή με το Φρούριο, γι’ αυτό και πιστεύουμε ότι η πρόταση πρέπει να αναθεωρηθεί, επειδή γιατί δεσμεύει ιδιοκτησίες πολιτών χωρίς αποζημίωση.

Στην συνέχεια πήρε το λόγο ο Μηχανικός του Δήμου Ηρακλείου κ. Αλμπαντάκης Δημήτρης, ο οποίος αναφέρθηκε στις Τεχνικές λεπτομέρειες, παρέχοντας τις απαραίτητες επεξηγήσεις.

Στην συνεδρίαση του ΚΑΣ παρευρέθηκαν και κάτοικοι της περιοχής του Προφήτη Ηλία, οι οποίοι συμφώνησαν με τις θέσεις που διατυπώθηκαν από το Δήμο Ηρακλείου.

Εκτίμηση του Δημάρχου Ηρακλείου είναι ότι το ΚΑΣ θα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του τις παρατηρήσεις και απόψεις του Δήμου Ηρακλείου για το θέμα και θα επανεξετάσει την απόφαση του για το εύρος των ζωνών Α’ και Β’ του αρχαιολογικού χώρου του Φρουρίου Τεμένους.