Να κατατεθεί στη Βουλή το κείμενο της πρώτης Δανειακής Σύμβασης που συνομολογήθηκε τον Μάιο του 2010 μεταξύ Ελλάδας και κρατών μελών της Ευρωζώνης για ποσό 80 δισ. Ευρώ και 30 δις Ευρώ από το Δ.Ν.Τ, ζητά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σήφης  Βαλυράκης.  Ο Χανιώτης Βουλευτής ζητά επίσης με ερώτηση – αίτηση κατάθεσης εγγράφων από τον Υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο, ενημέρωση για το κόστος της πρώτης Δανειακής Σύμβασης του 2010.

Σε ότι αφορά το κόστος της Δεύτερης Σύμβασης που περιλαμβάνει τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου -αναφέρει ο βουλευτής- αυτό, σύμφωνα με την  Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ανέρχεται στο συνολικό ύψος των 30 εκατομμυρίων ευρώ  που περιλαμβάνει αμοιβές για νομική υποστήριξη και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα και το γεγονός ότι ήδη προχωράμε στη νέα Δανειακή Σύμβαση που διακόπτει την προηγούμενη, ο Σήφης Βαλυράκης ερωτά τον Υπουργό Οικονομικών αν οι αντίστοιχες αμοιβές για την νομική και χρηματοοικονομική υποστήριξη της πρώτης Δανειακής Σύμβασης, είχαν αναλογική βάση υπολογισμού και ποιο, είναι το τελικό συνολικό ποσό που κόστισε, δεδομένου ότι δεν ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της πρώτης Σύμβασης.

Ρωτά επίσης, αν έχει καταβληθεί ένα μέρος του ποσού αυτού, ή αν έχει καταβληθεί το σχετικό ποσό στο σύνολό του και στην περίπτωση αυτή, σε τι ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει για την επιστροφή του ενδεχομένως αχρεωστήτως, καταβληθέντος μέρους.

Τέλος ο κ. Βαλυράκης ζητά να κατατεθούν άμεσα στη Βουλή το κείμενο της πρώτης Δανειακής Σύμβασης και όλα τα σχετικά κείμενα.