Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή (Eurostat) απορρίπτει τις κατηγορίες ότι τα στοιχεία για το έλλειμμα της Ελλάδας του 2009 ήταν «παραφουσκωμένα» και τονίζει πως τα μέλη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «ακολούθησαν κατά γράμμα τους κανόνες που ισχύουν και για τις άλλες χώρες – μέλη της ΕΕ».

Σε ανακοίνωσή της Eurostat ουσιαστικά λαμβάνει θέση υπέρ του πρώην επικεφαλής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος αντιμετωπίζει καταγγελίες για τεχνητή διόγκωση του ελλείμματος του 2009.

Ειδικότερα, η Eurostat αρνείται όλους τους ισχυρισμούς για τεχνητή διόγκωση του ελλείμματος του 2009 και επιβεβαιώνει ότι «η συλλογή των οικονομικών στοιχείων της Ελλάδας για τα έτη 2009 και 2010 ακολούθησε τους νόμιμους κανόνες που εφαρμόστηκαν σε όλες τις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Ως εκ τούτου», συνεχίζει στην ανακοίνωσή της η Eurostat «τα στοιχεία για το έλλειμμα και το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης δημοσιεύτηκαν όπως μεταβιβάστηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ χωρίς καμία επιφύλαξη για τις τρεις τελευταίες ανακοινώσεις (του Νοεμβρίου 2010, Απριλίου 2011 και Οκτωβρίου 2011) σε αντίθεση με τις προηγούμενες περιόδους».

Τέλος, η Eurostat υπογραμμίζει πως ο Ανδρέας Γεωργίου και οι εργαζόμενοι της ΕΛΣΤΑΤ «επέδειξαν υψηλό επαγγελματισμό και υπευθυνότητα στη εφαρμογή των νέων, ενδυναμωμένων κανόνων για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων».