Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δημοπρασίες ομολόγων του γαλλικού και του ισπανικού Δημοσίου, με τις αποδόσεις να διαμορφώνονται σε επίπεδα χαμηλότερα από ό,τι περίμενε η αγορά, μία μέρα μετά την συντονισμένη κίνηση των έξι μεγαλύτερων τραπεζών του πλανήτη να ενισχύσουν την ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Το επιτόκιο δανεισμού στην δημοπρασία 4ετών, 5ετών και 6ετών τίτλων στην Ισπανία κυμάνθηκε από 5,19% έως 5,54%, το υψηλότερο επίπεδο από την ένταξη της χώρας στο ευρώ, αλλά πολύ χαμηλότερα από το 7% που περίμεναν οι αγορές και το οποίο θεωρείται μη βιώσιμο.

Η εξέλιξη αυτή, εκτιμά το Reuters, αντανακλά την βελτίωση των συνθηκών στις αγορές την τελευταία εβδομάδα, με τα ισπανικά επιτόκια να υποχωρούν περίπου 60 μονάδες βάσης και να διαμορφώνονται μια ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα κάτω από τα ιταλικά.

Ικανοποιητική ήταν η ζήτηση και για την έκδοση μακροπρόθεσμων γαλλικών ομολόγων ύψους 4,35 δισ. ευρώ, με τις αποδόσεις να υποχωρούν τόσο στους 10ετείς όσο και τους 15ετείς τίτλους, συγκριτικά με τις προηγούμενες εκδόσεις.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,18%, με το πριμ που λαμβάνουν οι επενδυτές για την διακράτηση των γαλλικών ομολόγων έναντι των γερμανικών να μειώνεται στις 93 μονάδες βάσης.