Έξι χρόνια συμπληρώνει φέτος η δράση επαναδιάθεσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε φορείς και σχολεία από τον ΟΤΕ.

 Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, 220 φορείς σε όλη την Ελλάδα έχουν λάβει Η/Υ και εξοπλισμό από τον ΟΤΕ, που έχει καλύψει το 95% των αιτημάτων. Φέτος δόθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εξοπλισμός σε 49 σχολεία και φορείς.

Ο ΟΤΕ συγκεντρώνει ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εξοπλισμό από τις υπηρεσίες του πανελλαδικά. Στη συνέχεια το συντηρεί και τον αναβαθμίζεται στo Συγκρότημα Εργαστηρίων του ΟΤΕ και τον προσφέρει σε φορείς, που εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Με τη δράση αυτή, ο ΟΤΕ ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία με τον εξοπλισμό σχολικών αιθουσών και εργαστηρίων πληροφορικής, φέρνει κοινωνικές ομάδες σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες και ενθαρρύνει την ευρυζωνικότητα. Παράλληλα προστατεύει το περιβάλλον, αφού παρατείνεται η χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού που θα ανακυκλωνόταν.

O ΟΤΕ, συνεπής στη στρατηγική του για τη διάδοση των νέων τεχνολογιών, με την επαναδιάθεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού συμβάλλει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, δίνοντας την ευκαιρία σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες να εξοικειωθούν με την τεχνολογία.