Με αντικειμενικά κριτήρια και ηλεκτρονική μέθοδο θα προκύπτει το δείγμα των φορολογούμενων που θα ελέγχεται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με απόφαση του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και υπουργού Οικονομικών κ. Ευαγγ. Βενιζέλου οι εντολές διενέργειας φορολογικού ελέγχου για μεγάλες επιχειρήσεις θα εκδίδονται μόνο για υποθέσεις που έχουν επιλεγεί μέσω της λειτουργίας ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) του ELENXIS.

Αυτό σημαίνει πως οι επικεφαλής της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Δ.Ε.Κ και των Π.Ε.Κ, δεν θα εμπλέκονται στη σχετική διαδικασία και η όλη εξαγωγή του δείγματος θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω αλγοριθμικής ανάλυσης κινδύνου.

Βάσει της ίδιας απόφασης η έκδοση των εντολών ελέγχου από τους προϊσταμένους των λοιπών Εφοριών για υποθέσεις που θα επιλεγούν μέσω της λειτουργίας ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) του ELENXIS, θα γίνεται σταδιακά κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Γενικού Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

(in.gr)