Στο χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 2,5 ετών έφθασε η ανεργία στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, για το μήνα Νοέμβριο, η ανεργία έφθασε στο 8,6%, από 9% τον Οκτώβριο.

Παρά τη μείωση του ποσοστού, το υπουργείο δεν είναι ικανοποιημένο με το ρυθμό των προσλήψεων και επιδιώκει τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας.

Πάντως, μέσα σε ένα μήνα, καταγράφηκαν και πληρώθηκαν 120.000 νέες θέσεις εργασίας στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα.