Παρουσία του πρωθυπουργού συνεδριάζει την Τρίτη, για πρώτη φορά, στο υπουργείο Παιδείας το Συμβούλιο Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση.

Θέμα ημερήσιας διάταξης είναι το «Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης».

Το Συμβούλιο έχει ιδρυθεί για την υποβοήθηση της βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών Διά Βίου Μάθησης, καθώς και της σύνδεσής τους με τις ανάγκες της αγοράς.