Διευκρινιστική απάντηση στο έγγραφο - υπόμνημα του Δημάρχου Πλατανιά κ. Μαλανδράκη Ιωάννη σχετικά με την απουσία του κάστανου από το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της Κρήτης απέστειλε η αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας και Κοινωνικής Πολιτικής κ. Θεανώ Βρέντζου- Σκορδαλάκη.

Συγκεκριμένα στην επιστολή της η αντιπεριφερειάρχης αναφέρει: « Κύριε Δήμαρχε, σε απάντηση της με αρ.πρωτ.28947/29-11-2011 επιστολής σας, θα θέλαμε κατηγορηματικά να σας διαβεβαιώσουμε ότι το κάστανο εμπεριέχεται στο καλάθι της Περιφέρειας και δεν έχει αγνοηθεί ως προϊόν σε καμία περίπτωση από το Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη του Πρωτογενή Τομέα της Κρήτης….

Το καλάθι της Περιφέρειας, που αποτελεί ένα δυναμικό στοιχείο του Στρατηγικού σχεδιασμού, συνιστάται κατά βάση από ομάδες προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό δεν γίνεται αναφορά σε όλα τα προϊόντα όπως π.χ. η γραβιέρα που εμπεριέχεται στην κατηγορία «γαλακτοκομικά προϊόντα», ή τα μήλα που εμπεριέχονται στην κατηγορία «φρούτα». Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δεν εμπεριέχονται στο καλάθι. Παρομοίως, το κάστανο εντάσσεται στην κατηγορία «ξηροί καρποί» στους οποίους ανήκει.

Παρόλα αυτά, κατανοώντας την ευαισθησία των τοπικών φορέων στο ζήτημα αυτό, έγινε ειδική αναφορά και στο κάστανο….
»

Ο Δήμος Πλατανιά, έπειτα από την ανωτέρω διευκρίνιση, εκφράζει την ικανοποίησή του και δηλώνει ότι θα παρακολουθεί το θέμα καθώς και όλα τα θέματα του Πρωτογενή Τομέα.