Ημερίδα με θέμα «REGIOCLIMA: Περιφερειακή συνεργασία για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» πραγματοποιείται από το πρωί στο Ηράκλειο στην αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας. Η εκδήλωση οργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό Κέντρο.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οκτώ περιοχές από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία, την Εσθονία, τη Σλοβακία, τη Γαλλία και τη Βουλγαρία με κοινό στόχο την πληροφόρηση και ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και των φορέων για τις ευκαιρίες και τις απειλές, την διαμόρφωση στρατηγικών και σχεδίων αντιμετώπισης και προσαρμογής καθώς και την από κοινού ανάπτυξη ικανοτήτων και εργαλείων κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο.

Θέμα της ημερίδας είναι η αλληλοενημέρωση και κατάρτιση των περιφερειακών και τοπικών αρχών και φορέων στην χάραξη πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η ημερίδα απευθύνεται σε Περιφέρειες, Δήμους, Αναπτυξιακές εταιρείες, Επιμελητήρια, Ερευνητικά και Πανεπιστημιακά ιδρύματα κλπ.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί σύνδεση μέσω διαδικτύου με το Ταρτού της Εσθονίας, όπου πραγματοποιείται την ίδια ώρα αντίστοιχη εκδήλωση, και με τις Βρυξέλλες, από όπου ο Ευρωβουλευτής κ. Σπ. Δανέλλης θα αναφερθεί στην Ευρωπαϊκή πολιτική για την Κλιματική Αλλαγή.