Ο πληθυσμός στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου φαίνεται ότι άρχισε να μην εμπιστεύεται τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της «Red Border».

Στην ερώτηση «Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε εάν γίνονταν σήμερα εκλογές;» το μεγαλύτερο ποσοστό, 25,3%, απάντησε ότι δεν θα ψήφιζε τα σημερινά κόμματα. Ποσοστό 23,7% απάντησε ότι θα ψήφιζε το ΚΕΕ (Κόμμα Εθνικής Ενότητας), ποσοστό 18,5% το ΡΤΚ (Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα), ποσοστό 3,6% το ΚΚΔ (Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας), ποσοστό 3,3% το ΔΚ (Δημοκρατικό Κόμμα), ποσοστό 1,6% το ΚΔΕ (Κόμμα Δημοκρατίας και Εμπιστοσύνης), ποσοστό 1,3% το ΚΕΜ (Κόμμα Ελευθερίας και Μεταρρύθμισης) και ποσοστό 0,3% το ΚΕΚ (Κόμμα Ενωμένη Κύπρος).

Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται σε 8,6%, ενώ 9,2% δήλωσε ότι προτιμά την οριζόντια ψήφο. Ποσοστό 4,6% των ερωτηθέντων δεν απάντησαν στην ερώτηση.

Στο δημοσίευμα σημειώνεται, επίσης, ότι σε έρευνα που διεξήχθη τον περασμένο Απρίλιο, το ποσοστό του ΚΕΕ ήταν 36% και το ποσοστό του ΡΤΚ ήταν 24%, γεγονός που δείχνει ότι η απώλεια του ΚΕΕ σε ψήφους ανήλθε στο 25%, ενώ του ΡΤΚ σε 18%.