Τη διαβεβαίωση ότι τις επόμενες μέρες θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της έγκρισης του κτιριολογικού προγράμματος έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας στον Υφυπουργό εργασίας Βασίλη Γκεγκέρογλου αφού τον ενημέρωσε για το θέμα της καθυστέρησης των εγκρίσεων που αφορούν το κτίριο του 6ου και 44ου δημοτικών σχολείων Ηρακλείου.

Ο κύριος Γκεγκέρογλου ζήτησε τη συνδρομή του για την γρήγορη έγκριση από την Υπουργό του κτιριολογικού προγράμματος την οποία και απεδέχθει.