Ελαφρύνσεις για χιλιάδες δανειολήπτες που αποπληρώνουν στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια φέρνει η μείωση του επιτοκίου του ευρώ στο 1% από 1,25%, που αποφάσισε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Συγκεκριμένα, οι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων έχουν όφελος μέχρι 30 ευρώ τον μήνα από τη νέα μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ. Ενδεικτικά για δάνειο ύψους 200.000 ευρώ με επιτόκιο 3% (ΕΚΤ 1% +2 μονάδες περιθώριο) και διάρκειας 25 ετών η μηνιαία δόση του μειώνεται στα 945 ευρώ, από τα 975 ευρώ όταν το επιτόκιο ήταν στο 1,25% (τελικό επιτόκιο 3,25%). Ακόμη, δανειολήπτης που έχει στεγαστικό 200.000 ευρώ με 20ετή διάρκεια θα δει τη μηνιαία δόση του να μειώνεται κατά 25 ευρώ, μετά την μείωση των επιτοκίων του ευρώ κατά του 0,25% της μονάδας.

Ανάλογο όφελος θα έχουν και οι δανειολήπτες των οποίων τα στεγαστικά είναι συνδεδεμένα με το επιτόκιο euribor τριμήνου το οποίο θα διαμορφωθεί κοντά στο 1,36% από 1,47% που ήταν μέχρι σήμερα. Έτσι, σε όλα τα στεγαστικά δάνεια που έχουν ως επιτόκιο αναφοράς το επιτόκιο της ΕΚΤ ή το euribor οι δόσεις τους αναμένεται να ακολουθήσούν πτωτική πορεία.

Σε περιορισμένες μειώσεις των επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες αναμένεται να προχωρήσουν οι τράπεζες. Τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα που αγγίζουν ακόμη και το 22%, καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία δανεισμού εμφανίζει και τα υψηλότερα ποσοστά καθυστερήσεων και έτσι στο κόστος χρήματος ενσωματώνεται ο υψηλότερος κίνδυνος. Η «απροθυμία» των τραπεζών να μειώσουν τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών διαφάνηκε στις αρχές Νοεμβρίου, όταν και η ΕΚΤ μείωσε τα βασικά επιτόκια του ευρώ από το 1,50% στο 1,25%.

Πάντως στα νέα δάνεια που συνδέονται με το βασικό επιτόκιο του ευρώ, αλλά και με το euribor τα οφέλη δεν είναι τόσο μεγάλα λόγω του αυξημένου περιθωρίου κέρδους που έχουν ενσωματώσει οι τράπεζας στα δάνεια αυτά. Οι τράπεζες έχουν οδηγήσει έως το 10,20% το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις και στο 5,5% περίπου το μέσο επιτόκιο για τα στεγαστικά δάνεια, αποθαρρύνοντας στην ουσία τον δανεισμό εταιρειών και νοικοκυριών.

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για μείωση των επιτοκίων του ευρώ κατά 0,25%, στο 1% θα έχει θετικές επιπτώσεις στις ελληνικές τράπεζες από την άποψη της φθηνότερης ρευστότητας. Τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα αντλούν την παρούσα περίοδο ρευστότητα μεταξύ άλλων εκμεταλλευόμενα τον μηχανισμό παροχής έκτακτης ενίσχυσης ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance - ELA) της Τράπεζα της Ελλάδος. Το επιτόκιο του ELA συνδέεται με τη διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης της ΕΚΤ που πλέον μειώθηκε στο 1,75%. Σε αυτό το επιτόκιο προστίθεται ένα penalty και τελικά η τράπεζα αντλεί ρευστό με επιτόκιο λίγο μικρότερο του 2,5%.

Σημειώνεται πως αναλυτές προβλέπουν ότι το βασικό επιτόκιο του ευρώ θα διατηρηθεί στο ιστορικό χαμηλό του 1% ή και χαμηλότερα καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2012.in.gr