Σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση κρίσεων, τώρα και στο μέλλον, χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην δραματική Σύνοδο Κορυφής.

Αναλύοντας τα αποτελέσματα της Συνόδου, είπε ότι ελήφθησαν δύο δέσμες μέτρων, μία για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης και μία για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η πρώτη δέσμη μέτρων προβλέπει μεγαλύτερο συντονισμό στην οικονομική πολιτική και ενίσχυση της πειθαρχίας. Η δεύτερη δέσμη μέτρων προβλέπει τη βελτίωση της λειτουργίας των μηχανισμών χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Πρόσθεσε ότι η πρώτη δέσμη μέτρων αποτελεί μεγάλο βήμα για τη σύγκλιση της δημοσσιονομικής πολιτικής στην ευρωζώνη και την εξασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, ενώ για το δεύτερο πακέτο μέτρων είπε ότι υπάρχουν ανοικτά ζητήματα που θα συζητηθούν έως τον Μάρτιο.

Ισορροπημένοι προϋπολογισμοί

Ο κ. Παπαδήμος συμπλήρωσε ότι θα υπάρξει ένα «δημοσιονομικό συμβόλαιο» με κυριότερο στοιχείο τον δημοσιονομικό κανόνα για ισορροπημένους προϋπολογισμούς.

Η αξιολόγηση των εθνικών προϋπολογισμών θα γίνεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Παράλληλα, θα υπάρχει ένας αυτόματος διορθωτικός μηχανισμός, και όσα κράτη βρίσκονται στη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος (άνω του 3%) θα υποβάλουν διαρθρωτικά προγράμματα και άλλα μέτρα.

Όταν μια χώρα δεν ικανοποιεί τα κριτήρια του 3%, τότε θα υπάρχει αυτόματος μηχανισμός κυρώσεων. Μόνο εάν υπάρχει η αντίθετη άποψη της πλειοψηφίας στο Συμβούλιο δεν θα εφαρμόζονται οι κυρώσεις αυτές.

Ουσιαστικά, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία, όπως είπε και ο κ. Παπαδήμος.

Επιπλέον, όλες οι χώρες θα υποβάλουν προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα σχέδια προϋπολογισμού τους, και μόνο εφόσον παρατηρούνται σοβαρές αποκλίσεις από τον κανόνα του 3% η Κομισιόν θα ζητεί τροποποίηση των σχεδίων.

Ζωντανό το ευρωομόλογο

Ακολούθως, ανέφερε ότι οι κ.κ. Μπαρόζο και Γιούνκερ θα υποβάλουν έκθεση για την εμβάθυνση της δημοσιονομικής ολοκλήρωσης, στην οποία θα εξετάζεται και το ενδεχόμενο έκδοσης κοινών ομολόγων, κάτι που δεν έχει αποκλεισθεί, όπως είπε ο πρωθυπουργός.

Αναφορικά με την βελτίωση των χρηματοπιστωτικών μηχανισμών αναφέρθηκε στην αύξηση των κεφαλαίων από προς το ΔΝΤ με έως και 200 δισ. ευρώ με τη μορφή διμερών δανείων και την επαναξιολόγηση του ορίου χρηματοδότησης των EFSF και ESM. Οι τελικές αποφάσεις για το δεύτερο ζήτημα θα ληφθούν τον Μάρτιο, είπε, αλλά ανέφερε ότι υπάρχει σύγκλιση για την ενίσχυση των κεφαλαίων.

Χαρακτήρισε σημαντική την απόφαση για την εγκατάλειψη της ιδέας της -υποχρεωτικής- συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στα πακέτα στήριξης και επικρότησε την απόφαση να ακολουθούνται οι κανόνες του ΔΝΤ (κατά περίπτωση συμμετοχή).

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για την πρόοδο του προγράμματος ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων στο πλαίσιο της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα (PSI).

Ακόμη, σημείωσε ότι ο Μόνιμος Μηχανισμός Στήριξης (ΕSM) θα λειτουργεί καλύτερα με ενισχυμένη πλειοψηφία. Δηλαδή, όπως συμφωνήθηκε, η ένταξη μιας χώρας στον ESM θα γίνεται σε επείγουσες περιπτώσεις, που θα κρίνει η Κομισιόν και η ΕΚΤ, με απόφαση των χωρών που καλύπτουν κατά 85% τα κεφάλαιά του, δηλαδή η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία.

Ο κ. Παπαδήμος ανέφερε τέλος ότι τελικός σκοπός είναι η τροποποίηση της Συνθήκης της Λισαβόνας.