Σε επικίνδυνα επίπεδα συνεχίζει να κινείται η ύφεση, αγγίζοντας το 7% στο εννεάμηνο του έτους.

Στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το ΑΕΠ (σταθερές τιμές 2005) παρουσιάζουν αποκλιμάκωση από τρίμηνο σε τρίμηνο, καθώς μειώθηκε 5% στα 48.095 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του έτους έναντι μείωσης 7,4% στα 46.496 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο και 8,3% στα 43.273 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2011.

Από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που θέτουν εν αμφιβόλω τον στόχο μείωσης στο 5,5% για το 2011, σύμφωνα με την "Ελευθεροτυπία", διαπιστώνεται ότι:

- Η συνολική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 5,1% στο τρίτο τρίμηνο του 2011 στα 42.296 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 44.591 εκατ. το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ είχε διαμορφωθεί στα 42.300 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2011 και 42.868 εκατ. το πρώτο τρίμηνο.

- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 15,2% στα 6.525 εκατ. ευρώ έναντι 7.963 εκατ. το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ είχαν διαμορφωθεί στα 7.440 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο και 6.828 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2011.

- Μείωση κατά 3,5% εμφανίζει και η πορεία των φόρων στα προϊόντα, που διαμορφώθηκαν στα 5.196 εκατ. έναντι 5.385 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010.
Αύξηση εξαγωγών 3,2%

- Η σημαντική μείωση κατά 71,4% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου αντιστάθμισε μερικώς τη μείωση του ΑΕΠ, με τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών να αυξάνουν 3,2% στα 13.830 εκατ. ευρώ και τις εισαγωγές να μειώνονται κατά 4,3% στα 14.256 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 9,3% και των υπηρεσιών μειώθηκαν 0,4%. Από πλευράς εισαγωγών παρατηρείται μείωση 2,3% στα αγαθά και 11,4% στις υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον περασμένο Οκτώβριο, οι εισαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή μειώθηκαν κατά 21,1% και οι εξαγωγές 11,6% (μείωση 10,6% αν συνυπολογιστούν και τα πετρελαιοειδή). Στο δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2010-Οκτωβρίου 2011 οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή μειώθηκαν κατά 12,3% και οι εξαγωγές 15,2%.