Έρευνα του BBC με δείγμα 11.000 άτομα σε 23 χώρες καταδεικνύει την ανεργία ως το μεγαλύτερο φόβο για το μέλλον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η Ισπανία είναι η ευρωπαϊκή χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό ανησυχίας για την ανεργία. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας με δείγμα 11.000 άτομα σε 23 χώρες, 1 στους 4 πολίτες ιεραρχούν τη διαφθορά και 1 στους 5 τη φτώχεια ως τα μεγαλύτερα προβλήματα, ενώ η ανεργία είναι ο ταχύτερα εντεινόμενος φόβος καθώς αναφέρεται από το 18% των ερωτηθέντων.

Η Ισπανία είναι η ευρωπαϊκή χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό ανησυχίας για την ανεργία. Το 54% των Ισπανών, ποσοστό τριπλάσιο σε σχέση με το 2009, ανέφερε συζητά καθημερινά για την ανεργία και την απώλεια εργασίας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν στις αναπτυγμένες χώρες μεγαλύτερα ποσοστά ανησυχίας για μακροπρόθεσμες απειλές όπως η κλιματική αλλαγή, τα ποσοστά αυτά υποχωρούν σε κράτη με υστέρηση ανάπτυξης όπου οι βασικές ανησυχίες των πολιτών επικεντρώνονται στην εγκληματικότητα, τις τιμές των τροφίμων και των καυσίμων.