Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθεί η βασιμότητα των καταγγελλομένων από την υποψήφια δικηγόρο στο διαγωνισμό του Λιμενικού Σώματος, διέταξε ο εισαγγελέας του Ναυτοδικείου Πειραιά.

Η δικηγόρος κατήγγειλε πως οι υποψήφιες του διαγωνισμού αναγκάστηκαν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής εξέτασης, χωρίς να το γνωρίζουν από πριν, να γδυθούν μπροστά στην επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από άντρες γιατρούς και μια γυναίκα.

Στη συνέχεια και ενώ ήταν γυμνές υποχρεώθηκαν να κάνουν επικύψεις, να τρέχουν κουτσό μέσα στην αίθουσα υπό τα σεξιστικά σχόλια των γιατρών.