Ολοκληρώθηκε η στατική ενίσχυση του κτιρίου της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου  (Α΄ Φάση) και ξεκίνησε η Β΄ Φάση που αφορά την πλήρη ανακαίνιση του κτιρίου – Αρχιτεκτονική Αποκατάσταση (Οικοδομικές εργασίες, Ηλεκτρομηχανολογικά, Κουφώματα, κ.α).

Η Β΄ Φάση του έργου θα έχει ολοκληρωθεί σε 14 μήνες.