Την απαγόρευση κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά του παιχνιδιού «Puffer Ball» ( γιο- γιο), το οποίο εισάγει από την Κίνα επιχειρηματίας από την Σταλίδα Ηρακλείου, αποφάσισε το υπουργείο Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την απόφαση πρόκειται για παιχνίδι που δεν πληροί τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με τα πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι, που συχνά το βλέπουμε να πωλείται από πλανόδιους (νόμιμους ή παράνομους) μικροπωλητές, αποτελείται από μαλακά πλαστικά χρωματιστά μπαλάκια με όψη Σκαντζόχοιρου τα οποία τα παιδιά μπορούν να τα παίζουν όπως τα γιό-γιό.

Όμως φορτίο που ήρθε από την Κίνα κατασχέθηκε από το Τελωνείο Ηρακλείου, καθώς ευρέθησαν ως μη δηλωθέντα και ως «παιχνίδια μη ασφαλή –επικίνδυνα».

Δείγμα το οποία εστάλη στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Β΄ Χημική υπηρεσία Αθηνών) ευρέθηκε «κανονικό» ως προς την περιεκτικότητά του σε φθαλικούς εστέρες, πλην όμως η υπηρεσία εκφράζει τις επιφυλάξεις της ως προς το σύνθετο μείγμα υδρογονανθράκων που περιέχει διότι δεν είναι δυνατή η πλήρης ταυτοποίησή του και η ασφαλής γνώση της επικινδυνότητας αυτού.

Επιπλέον η απαγόρευση έγινε για τους εξής λόγους :

1) Το δείγμα παρουσιάζει έντονη οσμή πετρελαίου και το υλικό κατασκευής του (μαλακό πλαστικό) ,παρουσιάζει συμπεριφορά ταχείας ανάφλεξης κατά την επαφή με φλόγα ύψους 20mm, το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ71.2 που αφορά την «ευφλεκτότητα» και συνεπώς, χαρακτηρίζεται «ως μη ασφαλές» για χρήστες παιδιά

2) Το δείγμα επειδή διαθέτει πλαστικό κορδόνι , διατείνεται μέχρι 42 cm ή 420 mm ,υπερβαίνει το όριο ασφαλείας των 220 mm που θέτει το πρότυπο ΕΝ 71.1 «φυσικές και μηχανικές ιδιότητες» για την ασφάλεια των παιχνιδιών.

Να σημειωθεί πως στον Κρητικό επιχειρηματία, επιβλήθηκε και πρόστιμο 1.000 ευρώ, ενώ κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή εντός 30 ημερών.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης

Απαγορεύτηκε και το Super Duper/Glitter Ball / Water BallΕπίσης με άλλη απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης απαγορεύτηκε η κυκλοφορία και ενός ακόμη παιχνιδιού που εισήγαγε απο την Κίνα ο εν λόγω επιχερηματίας, το φορτίο του οποίου κατασχέθηκε απο το Τελωνείο Ηρακλείου.

Πρόκειται για το Super Duper/Glitter Ball / Water Ball » (super size 55mm) σε κουτιά 12 τεμαχίων , προερχόμενο από Κίνα , με στοιχεία του οίκου ευρέθησαν ως μη δηλωθέντα και ως «παιχνίδια μη ασφαλή –επικίνδυνα».

Ειδικότερα στην συσκευασία του προϊόντος αναγράφεται στην αγγλική γλώσσα «Κίνδυνος πνιγμού –μικρά κομμάτια, δεν κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών και φέρει το εικονόγραμμα (0-3 stop), από αυτό προκύπτει ότι, ο κατασκευαστής του το προορίζει για παιδιά , πλην όμως δεν φέρει την σήμανση CE , την βασικότερη προϋπόθεση για την κυκλοφορία του στην αγορά ως παιχνίδι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ένδειξη συμμόρφωσης του παιχνιδιού με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ( όπως ΕΝ 71.1, ΕΝ 71.2 και ΕΝ. 71.3 ) , επομένως ,δεν είναι σύννομη η εισαγωγή και κυκλοφορία του «ως παιχνίδι » στην αγορά.

Flashnews