Την πλήρη ανεξαρτητοποίηση του Τουρισμού από τον τομέα του Πολιτισμού, με σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων των εποπτικών αρχών, ζητεί η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού, υποστηρίζοντας ότι είναι «η μοναδική λύση για την αναγέννηση» του σημαντικότερου κλάδου της ελληνικής οικονομίας.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη, το τρέχον σχήμα όπου υπουργός, υφυπουργός αλλά και πρόεδρος του ΕΟΤ εμπλέκονται «σε αλληλοεπικαλυπτόμενες δράσεις αμφιβόλου στόχευσης», με σκοπό την τουριστική προώθηση της χώρας, κρίνεται αναποτελεσματικό, κάτι που, κατά την Ομοσπονδία, επιβεβαιώνεται και από την πορεία του κλάδου, τόσο από πλευράς αφίξεων όσο κυρίως και εσόδων κατά τα τελευταία δύο έτη.

Η ΓΕΠΟΕΤ προτείνει την επιστροφή σε παλαιότερα σχήματα όπου οι αρμοδιότητες του τουρισμού ήταν διαχωρισμένες και υπήρχε ένας γενικός γραμματέας στον ΕΟΤ με μακρά θητεία, χωρίς συνεχείς αλλαγές, με μεγάλη ισχύ και εύρος δραστηριοτήτων και κυρίως με τη δυνατότητα να αποφασίζει αυτοτελώς για ζητήματα του κλάδου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΕΠΟΕΤ κρίνει, στο ίδιο μήκος κύματος με φορείς όπως ο ΣΕΤΕ, ότι είναι επιτακτική η ανάγκη θεσμοθέτησης γενικού γραμματέα στον ΕΟΤ, θέσης η οποία θα έπρεπε να πληρωθεί από έναν τεχνοκράτη-μάνατζερ, βαθύ γνώστη του τουριστικού αντικειμένου, ο οποίος θα λογοδοτεί μόνο στον πρωθυπουργό χωρίς να εμπλέκονται άλλα πολιτικά πρόσωπα στο έργο του.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία εκτιμά ότι είναι σκόπιμο να περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό οι θέσεις των
επιτελών, συμβούλων και λοιπών στελεχών, καθώς και να εξορθολογιστούν οι στεγαστικές ανάγκες του υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ.

in.gr