Σε συνεχή άνοδο βρίσκονται τα δάνεια σε καθυστέρηση τόσο στην καταναλωτική και στεγαστική πίστη όσο και στην επιχειρηματική, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), που δημοσιεύονται στην έκθεσή της για τη Νομισματική Πολιτική, επιβεβαιώνοντας εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών και οικονομικών αναλυτών. Την ίδια στιγμή, επιβεβαιώνονται και οι εκτιμήσεις για μηδενικούς ή και αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης του δανεισμού προς τα νοικοκυριά, λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης τόσο σε ιδιώτες, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ζήτηση, όσο και σε τράπεζες, που περιορίζει τη ρευστότητά τους για χρηματοδότηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, αύξηση παρατηρήθηκε στο λόγο των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό, σε σύγκριση με το τέλος του πρώτου εξαμήνου 2010. Το Σεπτέμβριο του 201, τα δάνεια σε καθυστέρηση ανήλθαν στο 10% του συνόλου, από 7,7% που ήταν το Δεκέμβριο του 2009.

Στον τομέα της καταναλωτικής πίστης παρατηρείται η μεγαλύτερη επιδείνωση. Στο σύνολο της αγοράς, τα δάνεια σε καθυστέρηση έφτασαν το 18,4% το Σεπτέμβριο του 2010, από 13,4% το Δεκέμβριο του 2009. Όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, σε μερικές τράπεζες το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 20%. Στη στεγαστική πίστη τα δάνεια σε καθυστέρηση προσεγγίζουν πλέον το 10% -ανήλθαν στο 9,7% το Σεπτέμβριο του 2010, έναντι 7,4% το Δεκέμβριο του 2009. Στην επιχειρηματική πίστη, τα δάνεια σε καθυστέρηση φτάνουν πλέον το 8,5% το Σεπτέμβριο του 2010, από 6,7% το Δεκέμβριο του 2009.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της ΤτΕ, η σημαντική επιδείνωση -λόγω του αντίξοου μακροοικονομικού περιβάλλοντος- της χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών αναπόφευκτα επηρέασε δυσμενώς την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Θετική εξέλιξη αποτελεί η αύξηση (αν και μικρή) του ποσοστού κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από προβλέψεις (Σεπτέμβριος 2010: 43,2%, Δεκέμβριος 2009: 41,5%), απόρροια της σημαντικής ενίσχυσης του αποθέματος των προβλέψεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2010.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2010, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΔΚΕ) και ο Δείκτης Βασικών Κεφαλαίων (ΔΒΚ) διαμορφώθηκαν για τις τράπεζες σε 12,8% και 11,2% αντίστοιχα, ενώ για τους τραπεζικούς ομίλους σε 11,4% και 10,1% αντίστοιχα. Οι παράγοντες που επηρέασαν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα τους πρώτους εννέα μήνες του 2010 εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να το
επηρεάζουν προς την ίδια κατεύθυνση τουλάχιστον και τους πρώτους μήνες του 2011. Συνεπώς, οι προοπτικές για την κερδοφορία, την ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων και τη ρευστότητα των τραπεζών και των ομίλων τους σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα εξακολουθούν να περιβάλλονται από υψηλή αβεβαιότητα, τονίζει η ΤτΕ

Η χρηματοδότηση προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα αναμένεται να σημειώσει μηδενικούς ή και αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής κατά το 2011, αναφέρεται επίσης στην έκθεση της ΤτΕ, επιβεβαιώνοντας εκτιμήσεις τραπεζιτών και οικονομικών αναλυτών. Από την πλευρά τους, επιτελικά στελέχη τραπεζών υπογραμμίζουν σε κάθε ευκαιρία ότι οι τραπεζικοί «κρουνοί» δανεισμού είναι ανοικτοί για τους συνεπείς ιδιώτες πελάτες και επιχειρηματίες. Ιδιώτες που προσφεύγουν στις τράπεζες για στεγαστικά αλλά και καταναλωτικά δάνεια, και διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα που να δικαιολογεί τα ποσά των δανείων που αιτούνται, δεν έχουν απολύτως κανένα πρόβλημα να εγκριθεί και να εκταμιευθεί το δάνειό τους.

Αντίστοιχα, επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες και με διάθεση για συμμετοχή με ίδια κεφάλαια στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού δανείου, θα πρέπει επίσης να είναι βέβαιοι ότι οι τράπεζες έχουν ανοικτές τις πόρτες τους γι' αυτούς

protothema.gr