Πρόταση για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (ψηφιακή σύγκλιση) του έργου «Ανάδειξη του Ορθόδοξου Πολιτιστικού Αποθέματος του Νομού Χανίων» θα υποβάλλουν από κοινού ο Δήμος Πλατανιά και η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης.

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην ανάδειξη και προβολή του ορθόδοξου πολιτιστικού αποθέματος του Νομού Χανίων με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Το προτεινόμενο σύστημα θα αποτελείται από ένα σύνολο εφαρμογών, οι οποίες θα διασυνδέονται μεταξύ τους, ενώ θα παρέχεται εξωστρέφεια μέσω του διαδικτύου. Οι εφαρμογές αυτές θα είναι:

Διαδικτυακή Πύλη (Portal) (περιήγηση ανά ιστορική περίοδο, ανά θεματική κατηγορία, δημιουργία περιεχομένου από τους χρήστες, διάθεση περιεχομένου σε φορητές συσκευές, κλπ).

Διαδικτυακός Χάρτης των πολιτιστικών καταγραφών του πολιτιστικού αποθέματος.

Ξενάγηση σε επιλεγμένους εσωτερικούς χώρους μέσω διαδικτύου.

Αναπαράσταση επιλεγμένων περιοχών και πολιτιστικών γεγονότων σε διαδικτυακό περιβάλλον.

Δημιουργία εκπαιδευτικών βίντεο σχετικών με σημαντικά ιστορικά γεγονότα και διάθεσή τους μέσω του διαδικτύου και φορητών συσκευών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου προβλέπεται η ψηφιοποίηση περιεχομένου (χειρόγραφα, εικόνες, κλπ.) που αφορά στις πολιτιστικές καταγραφές, στην ιστορικότητα και στη σημασία τους.

Το ψηφιοποιημένο περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου, θα διατεθεί στο αποθετήριο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και θα είναι συμβατό για τη διάθεση και προς άλλους ειδικούς για την ανάδειξη πολιτιστικού περιεχομένου ιστοτόπους, όπως αυτός του Υπουργείου Πολιτισμού, η Europeana ή διεθνώς αναγνωρισμένους ιστοτόπους, όπως η Wikipedia.

Κύριος του έργου και Φορέας της πρότασης θα είναι η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης Φορέας λειτουργίας και Δικαιούχος θα είναι ο Δήμος Πλατανιά.

Για την υποβολή και τη διαχείριση της προτεινόμενης πράξης θα υπογραφεί προγραμματική σύμβαση του Δήμου Πλατανιά με την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, λόγω της απαίτησης ύπαρξης επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας.

Ο συνολικός προυπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 738.000 ευρώ.