Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης συναντήθηκε με το Δήμαρχο της Μιτρόβιτσας (Mitrovica) του Κοσσυφοπεδίου κ. Avni Kastrati, την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2011 στη Δημοτική Κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου.

Η συνάντηση ήταν εθιμοτυπική, διεξήχθη σε πολύ ζεστό κλίμα και έγινε ανταλλαγή απόψεων και θέσεων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ειδικότερα συζητήθηκε η δυνατότητα και διάθεση του Δήμου Χερσονήσου, ο οποίος είναι ένας κατ΄ εξοχήν τουριστικός, δυναμικός και εξωστρεφής Δήμος να υποστηρίξει το Δήμο της Mitrovica σε θέματα οργάνωσης, σχεδιασμού-διαχείρισης-υλοποίησης δράσεων και έργων.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Χερσονήσου διαβεβαίωσε τον συνάδελφό του, ότι υπάρχει διάθεση και δυνατότητα να παρασχεθεί από το Δήμο βοήθεια στα εξής θέματα:

· Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων

· Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός

· Διαχείριση και αξιοποίηση Ευρωπαϊκών πόρων

· Επιχειρησιακά προγράμματα και δράσεις

· Σχεδιασμός και υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων

Ο Δήμαρχος κ. Avni Kastrati ευχαρίστησε για τη φιλοξενία και για το άμεσο ενδιαφέρον και διάθεση του Δήμου Χερσονήσου να υποστηρίξει δράσεις κοινού ενδιαφέροντος.

Τέλος συμφωνήθηκε να οργανωθούν άμεσα ομάδες εργασίας και από τους δύο Δήμους καθώς και επιτόπιες αμοιβαίες επισκέψεις προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι συγκεκριμένοι τομείς συνεργασίας