Υπερδιπλασιάστηκε το 2011 ο όγκος παραγωγής της χαρτοβιομηχανίας, συγκριτικά με το έτος 2010.

Η συνολική παραγωγή προϊόντων χάρτου στη χώρα μας το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2011 ήταν μειωμένη, σε σύγκριση με το ίδιο χρονικό διάστημα του 2010, κατά 8%, σε επίπεδα τα οποία είναι κατώτερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 12,8%. Την ίδια περίοδο του 2010 είχε καταγραφεί μείωση της τάξεως του 3%, σε σχέση με το 2009.

Οι αρνητικές μεταβολές που σημειώνονται στην εγχώρια παραγωγή προϊόντων χάρτου αντανακλούν, κυρίως, την περιστολή των εγχώριων καταναλωτικών δαπανών σε συνδυασμό με τη μείωση της ζήτησης ειδών συσκευασίας σειράς βιομηχανικών προϊόντων και της γενικότερης οικονομικής δραστηριότητας.


zougla.gr