Από 150 έως 600 δισ. ευρώ μπορεί να αντλήσουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες από την Ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα, με τα τριετή δάνεια (LTROs) που πλέον παρέχει η ευρωτράπεζα και με τα οποία αντιμετωπίζονται -βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον- τα προβλήματα ρευστότητας του ευρωπαίκού τραπεζικού κλάδου.

Σήμερα, Τετάρτη, θα ανακοινωθεί από την ΕΚΤ το συνολικό ποσό που θα δοθεί στις τράπεζες, στην πρώτη δημοπρασία που θα γίνει στο πλαίσιο του νέου προγράμματος που αποφάσισε η ευρωτράπεζα στις 8 Δεκεμβρίου, όταν μείωσε το βασικό επιτόκιο της στο 1%.