Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων, ενημερώνει όλους τους κτηνοτρόφους ότι σε εφαρμογή των Κανονισμών 759/2009 και 1560/2007, αλλά και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, η ηλεκτρονική σήμανση του ζωικού κεφαλαίου τους, πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2012.

Οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπουν την υποχρεωτική σήμανση όλων των αιγοπροβάτων που έχουν γεννηθεί από 1-1-2010 και είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 6 μηνών.

Στα ζώα που πρέπει να σημανθούν ηλεκτρονικά τοποθετούνται:

1) Ένα απλό συμβατικό ενώτιο στο αριστερό αυτί του ζώου με τον ατομικό κωδικό αριθμό του ζώου και

2) ένα ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης που μπορεί να είναι είτε ένας ηλεκτρονικός βώλος που τοποθετείται στο προστόμαχο του ζώου ή ένα ηλεκτρονικό ενώτιο που τοποθετείται στο δεξί αυτί του ζώου.( ο τύπος του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης επιλέγεται από τον ίδιο τον κτηνοτρόφο και η τοποθέτηση γίνεται από τους ίδιους και με δική τους δαπάνη).

Επομένως, υποχρεούται στο άμεσο προσεχές διάστημα και μέχρι το Μάρτιο του 2012 να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία της ΠΕ Χανίων (Κτηνιατρικά Κέντρα) προκειμένου να τους χορηγηθεί η έγκριση για την προμήθεια τους.

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, εάν σε μια εκμετάλλευση δεν εξασφαλισθεί ηλεκτρονική σήμανση των ζώων που έχουν γεννηθεί μετά τις 1-1-2010 δεν θα μπορούν να δοθούν επιδοτήσεις στους ιδιοκτήτες και δεν θα μπορούν να πραγματοποιηθούν μετακινήσεις, αγοραπωλησίες, σφαγές και οτιδήποτε άλλο χρειασθεί να γίνει σε μια εκμετάλλευση.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Χανίων και στα Κτηνιατρικά Κέντρα προκειμένου να ενημερώνονται πληρέστερα.