Τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες Ευρώ χρωστούν συνολικά εξήντα τρεις επιχειρήσεις του Ρεθύμνου στο Λιμενικό Ταμείο.

Όπως είναι γνωστό οι καταστηματάρχες του Νομού αντιδρούν στην απόφαση του Υπουργείο Πολιτισμού για την ομοιομορφία στα κιόσκια που πρέπει να εγκαταστήσουν στα καταστήματά τους, για το λόγο αυτό και δεν έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής οι διαδικασίες εφαρμογής.