Γιορτές με «ζεστές» τις τσέπες, έστω και στην εκπνοή του έτους, θα κάνουν οι εργαζόμενες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», Αιγίου, οι οποίες είχαν προχωρήσει πρόσφατα σε επίσχεση εργασίας, καθώς» τους οφείλονταν δεδουλευμένα πολλών μηνών.

Το ζήτημα ήταν καθαρά γραφειοκρατικό και απασχόλησε την αρμόδια αντιδήμαρχο κα Βασιλική Ψυχράμη από ανάληψη των καθηκόντων της. Έτσι, δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, εξοφλήθηκαν από την Περιφέρεια οι τέσσερις πρώτοι μήνες του 2011...