Την έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων στη δράση ψηφιακών ενισχύσεων «digi-mobile» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση, ανακοίνωσε η «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» παρά το ογκούμενο κλίμα στάσης πληρωμών και γενικότερης απαξίωσης του δημόσιου τομέα.

Η εν λόγω δράση αξιοποιεί μεν πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ όμως θα χριεαστεί και άλλη συμμετοχή και στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών και μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να αξιοποιήσουν καινοτόμες εφαρμογές σε smartphones και tablets.

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις με σκοπό την προμήθεια, απόκτηση και ουσιαστική αξιοποίηση mobile εφαρμογών, ώστε να τις εντάξουν παραγωγικά στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως η ΚτΠ στοχεύει στην προώιθηση κι άλλων δράσεων αξίας 85 εκατ. ευρώ.

(protothema.gr)