Κατεψυγμένο κρέας, που είχε παρέλθει η ημερομηνία διατήρησής του, κατάσχεσε συνεργείο ελέγχου της Διεύθυνσης Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

magnesianews.gr