Τιτάνιες προσπάθειες καταβάλλει η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να αυξήσει στο 75% το ποσοστό συμμετοχής στο εθελοντικό πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI+) προκειμένου να καταστεί εφικτή η ψήφιση ρήτρας συλλογικής δράσης (collective action clause) και να αναγκαστεί και το υπόλοιπο 25% να ακολουθήσει τη συμφωνία.

Σύμφωνα με την "Ημερησία του Σαββάτου", η υποχρεωτική απομείωση του ελληνικού χρέους είναι ένα από τα δύο «όπλα» που κατέχει η ελληνική κυβέρνηση σε περίπτωση αποτυχίας του εθελοντικού προγράμματος ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων, με «κούρεμα» 50% (PSI+) και εφόσον συνεχίσει να επιμένει το γερμανικό «μπλοκ» να μην προχωρήσει σε εγγύηση των χρεών της Ευρωζώνης των κρατών – μελών της, τυπώνοντας παράλληλα χρήμα. Η δεύτερη επιλογή που εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση είναι αφού ολοκληρωθεί το PSI+ και να εκδοθούν τα νέα ομόλογα που θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, σε μία δεύτερη φάση να αντιμετωπιστεί το θέμα με τα ελληνικά ομόλογα που ανήκουν στο ελληνικό δίκαιο, να μεταβληθούν οι όροι μέσω του εγχώριου νόμου.

«Ανατολίτικο παζάρι»

«Γίνεται ένα παζάρι ανατολίτικο» σημειώνει τραπεζική πηγή στην «Ημερησία του Σαββάτου» αναφερόμενη στο «PSI+». Και εξηγεί: Η ελληνική πλευρά, σε συντονισμό με την τρόικα, απειλεί ότι θα προβεί σε υποχρεωτικό «κούρεμα» της τάξης του 80% στα ελληνικά ομόλογα που κατέχουν οι ιδιώτες πιστωτές της χώρας. Από την άλλη πλευρά, οι διεθνείς τραπεζίτες που διοικούν τράπεζες που βρίσκονται στο «χείλος του γκρεμού», πιέζουν για να παραμείνει η πραγματική απομείωση στο 50% και διεκδικούν εξασφαλίσεις για το εναπομείναν 50%.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει άμεσα τη συμφωνία με τους ιδιώτες πιστωτές της χώρας, όσον αφορά τους χρηματοοικονομικούς όρους. Ήδη έχει συμφωνηθεί ότι τα νέα ομόλογα που θα εκδοθούν από το ελληνικό δημόσιο θα διέπονται από το βρετανικό δίκαιο.

Ως προς τους χρηματοοικονομικούς όρους, σύμφωνα με πηγές, η διαφωνία εντοπίζεται στο επιτόκιο των νέων ομολόγων. Οι τραπεζίτες διεκδικούν κουπόνι 7%-8%, αφού το καθαρό «κούρεμα» που θα προκύψει στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια τους θα είναι μεταξύ 60%-65%, σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν όμως ξεκάθαρο στην έκθεσή του: «θα απαιτηθεί σχεδόν καθολική συμμετοχή στο PSI, με «κούρεμα» στο 50% και ένα επιτόκιο κοντά στο 4% για να υποχωρήσει το χρέος στο 120% του ΑΕΠ έως το 2020».

Ακόμα δηλαδή και αν επιτευχθεί η συμφωνία μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και ιδιωτών κατόχων του εγχώριου χρέους, η δεύτερη φάση, που είναι το ύψος της συμμετοχής, είναι η πιο κρίσιμη για τις επιλογές που μένουν στην κυβέρνηση. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκέντρωσης του 75% για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, τότε το ελληνικό δημόσιο ενδέχεται να προχωρήσει σε υποχρεωτικό «κούρεμα» της τάξης του 80%. Αυτό είναι το «πιστόλι στον κρόταφο», λένε χαρακτηριστικά οικονομικοί αναλυτές αναφερόμενοι στην τακτική της ελληνικής πλευράς, αλλά και της τρόικας, που προσδοκούν ότι ο μοχλός πίεσης που προέρχεται από το υποχρεωτικό haircut, θα μπορούσε να αυξήσει τη συμμετοχή στο επιδιωκόμενο ποσοστό του 95%.

Ωστόσο, διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι τα hedge funds θα παραμείνουν απρόθυμα να συμμετέχουν και τα περίπου 15 δισ. ευρώ ελληνικών κρατικών ομολόγων που έχουν sovereign funds της Κίνας, δεν θα προσέλθουν. Γι’ αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο τα εναπομείναντα ομόλογα που θα είναι στο ελληνικό δίκαιο να «κουρευτούν» μέσω του ελληνικού δικαίου. Εκτιμάται παράλληλα, ότι την τελευταία στιγμή τα ομόλογα συνολικής αξίας περίπου 50 δις . ευρώ που διακρατά η ΕΚΤ, θα μπορούσαν να επαναγοραστούν στις τιμές που τα έχει αποκτήσει.