Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία της εξωτερικής επιθεώρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου Ποιότητας ISO 9001:2008, που διενήργησε η εταιρεία EUROCERT (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων).

Κατά τη διαδικασία αυτή, που ήταν ιδιαίτερα σχολαστική και εξετάστηκε κάθε απαίτηση του Προτύπου, παρατηρήθηκε η σημαντική βελτίωση στην τεκμηρίωση και την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας, σε όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου Ηρακλείου, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση νέου πιστοποιητικού ποιότητας.

Το Πιστοποιητικό που ισχύει για το σύνολο των Διευθύνσεων του Δήμου Ηρακλείου, παρέδωσε σήμερα, ο εκπρόσωπος της EUROCERT κ. Δημήτρης Παπαδόπουλος, στο Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Γιάννη Κουράκη και στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Αεράκη.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας και τόνισε ότι στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής ήταν και παραμένει η βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, η εξυπηρέτηση του πολίτη και η πάταξη της γραφειοκρατίας, γι αυτό και αξιοποιεί κάθε «εργαλείο» που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό.

Η εφαρμογή της Διοίκησης ολικής ποιότητας κατά το ISO 9001:2008 και το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) για την εφαρμογή του οποίου ο Δήμος έχει τιμηθεί με το εθνικό βραβείο ποιότητας Δημόσιων Υπηρεσιών, επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία αυτή του Δήμου και την ηγετική του θέση στα θέματα εκσυγχρονισμού και Διοίκησης σε ολόκληρη τη χώρα.