Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του προτίθενται να προβούν στο άμεσο χρονικό διάστημα στη σφράγιση των καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος τους μηνύσεις από την Αστυνομία και την Δ/νση Δημόσιας Υγείας, για λειτουργία τους χωρίς να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή για ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας τους.

Γι’ αυτό καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να φροντίσουν για την άμεση τακτοποίηση – συμπλήρωση των εκκρεμοτήτων τους - εκμεταλλευόμενοι και την δυνατότητα που δίνει ο Ν. 4014/2001 Περί τακτοποίησης αυθαιρέτων - ώστε να πάρουν άδεια λειτουργίας των επιχειρήσεών τους και κατόπιν η Υπηρεσία μας να προβεί στην αποσφράγισή τους.

Επίσης υπενθυμίζεται σε όλους τους ιδιοκτήτες κατ/των υγειον. ενδιαφέροντος που λειτουργούν τα καταστήματά τους χωρίς να τους έχει χορηγηθεί  η απαραίτητη άδεια λειτουργίας – αλλά μόνο η προέγκριση - να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να τους χορηγηθούν οι κατά νόμο άδειες, ώστε να μην σφραγιστούν τα καταστήματά τους.