Παραμονή των Φώτων επέλεξε η ΔΕΗ να ανακοινώσει τα νέα τιμολόγια και να μας …αλλάξει τα φώτα, με αυξήσεις – πραγματικό ηλεκτροσόκ στα τιμολόγιά της, μετά την έγκριση που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα το υπουργικό συμβούλιο στην εισήγηση του αρμόδιου υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιώργου Παπακωνσταντίνου.

Όπως μπορείτε να δείτε στους αναλυτικούς πίνακες, οι αυξήσεις σε κάποιες κατηγορίες νοικοκυριών φτάνουν το 12%, το οποίο όμως είναι σχεδόν 15% περίπου, αν συνυπολογιστεί και το 3% με το οποίο επιβαρύνεται ένας λογαριασμός από το ειδικό τέλος για την αποπληρωμή των ηλεκτροπαραγωγών που χρησιμοποιούν την “πράσινη” ενέργεια (τέλος ΑΠΕ).

Στα αξιοσημείωτα το ότι οι αυξήσεις ισχύουν “μια κι έξω” δηλαδή όλη η επιβάρυνση θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου και δεν θα μοιραστεί, όπως συνηθιζόταν, σε δύο δόσεις μέσα στη χρονιά.

Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ, με βάση τα νέα τιμολόγια:

Η μεσοσταθμική αύξηση των τιμολογίων στη Χαμηλή Τάση ανήλθε στο 9,2%.
 Παραμένει αμετάβλητο το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.
Παραμένουν αμετάβλητα τα τιμολόγια των πολυτέκνων.
Οι λογαριασμοί ρεύματος για τους οικιακούς πελάτες κλιμακώνονται από 9,0% έως και 12,1%, με τις αυξήσεις να είναι μεγαλύτερες για τους πελάτες με τις μεγαλύτερες καταναλώσεις. Σε αυτή την κατηγορία πελατών οι λογαριασμοί εκείνων με καταναλώσεις άνω των 3.000 kWh διαμορφώνονται κατά 54% υψηλότερα έναντι των οικιακών με τις χαμηλότερες καταναλώσεις ρεύματος.
Τέλος, υιοθετήθηκε μια λελογισμένη αύξηση στα τιμολόγια των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων.

Ακολουθεί Πίνακας με το Μέσο Τιμολόγιο ανά κατηγορία τιμολογίων ΔΕΗ Χαμηλής Τάσης και τη μεταβολή του σε σχέση με το 2011

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΗ 2012

Τιμολόγια

2011                      Τελικός λογαριασμός στον καταναλωτή ρεύματος + Φόροι (€/1.000kWh)

2012                     Τελικός λογαριασμός στον καταναλωτή ρεύματος + Φόροι (€/1.000kWh)

Μεταβολή Λογαριασμού  Ρεύμα & Φόροι (%)

Χαμηλή Τάση

 

 

 

Επαγγελματικά

 

 

 

Γ21 (Εμπορικό)

161,0

172,2

7,0%

Γ21Β (Βιομηχανικό)

149,9

161,9

8,0%

Γ22 (Εμπορικό)

147,6

159,5

8,0%

Γ22Β (Βιομηχανικό)

151,6

165,2

9,0%

Γ23 (Εμπορικό)

126,6

135,4

6,9%

Γ23Β (Βιομηχανικό)

104,5

114,3

9,4%

Φωτ. Οδών & Πλατ.

114,5

131,6

14,9%

Αγροτικό

68,5

74,6

8,9%

 

Ειδικά Οικιακά Τιμολόγια

 

 

ΚΟΤ (Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο)

83,6

83,6

0,0%

ΓΤ (πολύτεκνοι)

92,8

92,8

0,0%

 

Γ1 - Οικιακό  χωρίς χρονοχρέωση

 

 

0-800

113,8

124,1

9,0%

801-1000

124,3

137,5

10,6%

1001-1200

126,1

140,0

11,0%

1201-1600

127,2

139,1

9,4%

1601-2000

133,8

148,3

10,8%

2001-3000

166,4

186,5

12,1%

3001-

170,7

191,4

12,1%

 

 

Γ1Ν - Οικιακό  με χρονοχρέωση

 

 

0-800

103,6

112,9

9,0%

801-1000

112,1

123,6

10,2%

1001-1200

113,3

125,4

10,6%

1201-1600

113,6

124,4

9,5%

1601-2000

119,7

131,1

9,5%

2001-3000

141,6

157,1

11,0%

3001-

142,2

158,7

11,6%

 

 

 

 

Σύνολο Χαμηλής Τάσης

132,7

144,8

9,2%