Τη διευθέτηση του ζητήματος που δημιουργήθηκε από την μείωση του ποσοστού για τις άμεσες δαπάνες, για να υλοποιηθεί το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ζητά με ερώτηση που κατέθεσε στον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργο Κουτρουμάνη, ο βουλευτής Χανίων Σήφης Βαλυράκης.

Ο κ. Βαλυράκης επισημαίνει στον Υπουργό ότι το Πρόγραμμα αποτελεί μια ευεργετική ενέργεια για την αντιμετώπιση της ανεργίας, με την ένταξη 2.950 ανέργων σε δραστηριότητες κοινωφελούς εργασίας, ύψους 9,2 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Κρήτης, ενώ οι θέσεις για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων φθάνουν τις 750.

Ο μοναδικός φορέας υλοποίησης του προγράμματος για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων –συνεχίζει ο Χανιώτης πολιτικός- είναι η «Σύμπραξη Φορέων Χανίων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση» με τον διακριτικό τίτλο «Σύμπραξη Χανίων».

Η «Σύμπραξη Χανίων» μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας υπέβαλλε δώδεκα προτάσεις. Οι Προτάσεις αυτές μαζί με τα υποέργα που περιλαμβάνουν εγκρίθηκαν και εκδόθηκαν οι σχετικές Αποφάσεις Ένταξης. Το πρόβλημα προκύπτει διότι το διαχειριστικό κόστος μεταξύ άμεσων και έμμεσων δαπανών φθάνει στο 2,5%. Αυτό όμως αποκλίνει από το προϋπολογισθέν, στην πρόσκληση, ποσοστό 5%.

Καταλήγοντας ο κ. Βαλυράκης ζητά από τον Υπουργό να λάβει υπόψη του τη μεγάλη γεωγραφική διασπορά των συμπραττόντων φορέων από την έδρα της «Σύμπραξης Χανίων», στην οποία συμπράττουν συλλογικοί, παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς με πενιχρά οικονομικά και μέσα υποδομής, τα περισσότερα από 350 σημεία απασχόλησης και τους 750 ωφελούμενους και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα αδυναμίας υλοποίησης και να πραγματοποιηθεί τελικά τον εν λόγω σημαντικό πρόγραμμα.