Την απόρριψη της πρότασης της Εθνικής Τράπεζας για τη συγχώνευσή τους αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank, κρίνοντας ότι είναι ασύμφορη υπό τους παρόντες όρους. Σε λίγη ώρα θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.