Η Μόνιμη Επιτροπή Βιοτεχνίας – Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων και η Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΤΕΕ/ΤΔΚ, καθώς και το Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ)
συνδιοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με τη διαχείριση/αξιοποίηση υπολειμμάτων /αποβλήτων ελαιουργείων.

Η εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, στο ΤΕΕ/ΤΔΚ, Νεάρχου 23, στις 11/01/2012.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδείξει ότι, αξιοποιώντας τα υπολείμματα ελαιοτριβείων ως πολύτιμους πόρους με τη συνδρομή νέων τεχνολογιών και καινοτόμων διεργασιών, όσο, και τα εκάστοτε χρηματοδοτικά (όπως Προγράμματα Πράσινης Ανάπτυξης, κ.ά.), μπορούμε να συμβάλλουμε αφενός στην προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου στην κοινωνική ευημερία του τόπου μας.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης