Με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό εξοπλίζεται άμεσα ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βόρειας Πεδιάδας.

Σήμερα στην Περιφέρεια παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, και του δημάρχου Χερσονήσου Ζαχαρία Δοξαστάκη, υπογράφτηκαν οι συμβάσεις για το υποέργο 4 «Προμήθεια Φορτωτή Λαστιχοφόρου» ποσού 92.250 ευρώ και το υποέργο 5 «Προμήθεια Πλυντηρίου Κάδων» ποσού 135.300 ευρώ του έργου «Μηχανολογικός Εξοπλισμός Διαχείρισης Απορριμμάτων» από τον Πρόεδρο του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Νίκο Αργυράκη, και τους αναδόχους. Σημειώνεται ότι και οι δυο χρηματοδοτήσεις προέρχονται από το ΕΣΠΑ Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Ο εξοπλισμός αυτός μαζί με τα υπόλοιπα έργα (σπαστήρας αδρανών, τεμαχιστής ογκωδών απορριμμάτων, σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων) συνολικού ποσού 2.019.966 ευρώ, οι συμβάσεις των οποίων θα υπογραφούν το επόμενο διάστημα, θα συμβάλουν στην ορθολογική διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση υλικών από διαφορετικές κατηγορίες συλλογής στερεών αποβλήτων.