Ο πρώτος υπερυπολογιστής και η εφαρμογή του προγράμματος Cy-Tera τέθηκαν χθες σε λειτουργία στο Ινστιτούτο Κύπρου και ανοίγουν το δρόμο για νέες ερευνητικές ανακαλύψεις.

Η εφαρμογή του στρατηγικού προγράμματος Cy-Tera και η λειτουργία του υπερυπολογιστή, δημιουργεί ένα Κέντρο Υπολογιστών στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και θα συμβάλλει στο να καταστεί η Κύπρος γέφυρα γνώσης, μεταξύ της ΕΕ και της Ανατολικής Μεσογείου, στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας και της ανάπτυξης.

Κατά την παρουσίαση του υπερυπολογιστή αναπτύχθηκαν από τους ερευνητές οι δυνατότητες του και το πως μπορεί να εκτελέσει δισεκατομμύρια υπολογισμούς σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, σαν να εργάζονται δεκάδες χιλιάδες προσωπικοί υπολογιστές μαζί, για την ανάλυση των δεδομένων.

Το κόστος του υπερυπολογιστή, ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο ευρώ. Το Ινστιτούτο Κύπρου εξασφάλισε ήδη από ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα, ποσό που υπερβαίνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, για την ανάπτυξη του και την ανάδειξη του σε περιφερειακό κέντρο, ενώ το όφελος που θα προκύψει από την οικονομική δραστηριότητα εκτιμάται, ότι θα ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Ο υπερυπολογιστής είναι στη διάθεση των επιστημόνων όλης της Κύπρου, δημιουργώντας έτσι την πρώτη υποδομή της χώρας σε υπολογιστές.

Υποστηρίζει πρωτοποριακές επιστημονικές εφαρμογές, που σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα, καθώς και τη διενέργεια προγραμμάτων κατάρτισης στην υπολογισμική επιστήμη.

Η εγκατάσταση του Cy-Tera, υλοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με τα Κέντρα NCSA και JSC, τα οποία έχουν μακροχρόνια πείρα στη λειτουργία τέτοιων υπολογιστών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σημαντικό ρόλο έχει και το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδιαίτερα στη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Ο υπερυπολογιστής δίνει τη δυνατότητα για τεράστια άλματα στην απόδοση και την ευελιξία, σε ένα ευρύ φάσμα φόρτου εργασίας και βοηθά τους ερευνητές να «τρέξουν» σε αναρίθμητα στοιχεία.