Ολοκληρώθηκαν στο Δήμο Αμαρίου δύο προγράμματα επιμόρφωσης που υλοποίησε το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης-Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία «ΑΜΑΡΙ Α.Ε.». Η συνεργασία αφορούσε την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, που αναφέρονταν στις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων τόσο του αγροτουριστικού συγκροτήματος ΠΑΝΑΚΡΟΝ όσο και των εργαζομένων στο ΧΥΤΑ Αμαρίου, οι οποίες αποτελούν επιχειρήσεις της ΑΜΑΡΙ Α.Ε.

Στο εκπαιδευτικό πλαίσιο των προγραμμάτων, οι εργαζόμενοι του αγροτουριστικού συγκροτήματος ΠΑΝΑΚΡΟΝ, παρακολούθησαν πρόγραμμα κατάρτισης που αφορούσε την υγιεινή και ασφαλή διαχείριση των τροφίμων, ενώ οι εργαζόμενοι στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ) Αμαρίου, παρακολούθησαν πρόγραμμα που αφορούσε την υγιεινή και ασφάλεια εργασίας των εργαζομένων όσο και την υγεία και ασφάλεια εργασίας στις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση προληπτικών μέτρων που πρέπει να εφαρμόζονται ώστε να εξασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία.

Η πρωτοβουλία, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας των στελεχών του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, με τον πρόεδρο της ΑΜΑΡΙ Α.Ε. κ. Νικόλαο Μαρκίδη και το Γενικό Δ/ντή κ. Χαράλαμπο Αγγελάκη. Τα προγράμματα παρακολούθησαν 20 εργαζόμενοι. Η θεματολογία ανταποκρίθηκε στις εργασιακές εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων, όπως αυτές εκφράστηκαν στη φάση προετοιμασίας των προγραμμάτων.

Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του αγροτουριστικού συγκροτήματος ΠΑΝΑΚΡΟΝ, στη Σχολή Ασωμάτων του Δήμου Αμαρίου και χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ 0,45%) του ΟΑΕΔ.

«Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, η προσπάθεια συνεργασίας που έχουμε με τους φορείς της Περιφερειακής μας Ενότητας. Στόχος μας είναι να πλησιάσουμε όλο και περισσότερο στην ύπαιθρο και να ανταποκριθούμε στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων της ενδοχώρας.

Η συνεργασία των στελεχών της ΑΜΑΡΙ Α.Ε με το ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, αποτελεί καλή πρακτική και ένδειξη για το πώς ο μοναδικός πιστοποιημένος εκπαιδευτικός φορέας της Περιφέρειας Κρήτης, μπορεί να διαδραματίσει ένα σύνθετο ρόλο στην διάχυση της γνώσης για την απόκτηση ικανοτήτων και τη διαμόρφωση στάσεων, σε εργαζόμενους που εμπλέκονται άμεσα με τη Δημόσια Υγεία», ανέφερε η κα Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ρεθύμνης.