ΣTA χέρια της Τραπέζης της Ελλάδος βρίσκεται από χθες η διαγνωστική μελέτη που διενήργησε η BlackRock στα χαρτοφυλάκια δανείων των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με την οποία θα καθορίζεται το ύψος των νέων προβλέψεων που θα πρέπει να σχηματίσουν τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα σε βάθος τριετίας προκειμένου να θωρακιστούν έναντι της συνεχούς αύξησης των επισφαλειών.

Μια πρώτη άτυπη ενημέρωση για τα αποτελέσματα του πορίσματος του αμερικανικού οίκου έλαβε ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η express.gr, ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος, ενώ οι τράπεζες θα έχουν την πρώτη «εικόνα» την επόμενη Παρασκευή 20 Ιανουαρίου, οπότε και ορίστηκε η πρώτη συνάντηση της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τη διαδικασία οι επιτελείς της ΤτΕ θα εξακριβώσουν τις συνολικές προβλέψεις που θα πρέπει να λάβουν οι τράπεζες για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου, δηλαδή των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως θα διαμορφωθεί βάσει των εκτιμήσεων της BlackRock στο τέλος του 2013.

Από τις προβλέψεις αυτές η κεντρική τράπεζα θα αφαιρέσει τις προβλέψεις που ήδη έχουν διενεργήσει οι εμπορικές τράπεζες ώστε να προσδιοριστεί το έλλειμμα που πρέπει να καλυφθεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Π.χ., αν για μια τράπεζα προκύψουν προβλέψεις 3 δισ. και έχει ήδη διενεργήσει προκαταβολικά 1 δισ. τότε οι νέες προβλέψεις θα είναι 2 δισ. ευρώ, οι οποίες θα επιμεριστούν σε βάθος 3ετίας.

Η ΤτΕ θα αξιολογήσει και την πορεία των εσόδων προ προβλέψεων των ελληνικών τραπεζών –έχουν ήδη καταθέσει τα σχετικά business plans– και αξιολογώντας αυτά τα δεδομένα θα ανακοινώσει επίσημα προς το τέλος Φεβρουαρίου τα αποτελέσματα της διαγνωστικής μελέτης που θα είναι ύψος νέων προβλέψεων κατά τράπεζα.

Πηγές απ'Α όλο το φάσμα του πιστωτικού συστήματος εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξες, καθώς θεωρούν ότι οι νέες προβλέψεις που θα ζητήσει η BlackRock θα είναι τελικά διαχειρίσιμες από το πιστωτικό σύστημα. Μάλιστα κάποιοι πιο αισιόδοξοι εκτιμούν ότι το σύνολο των νέων προβλέψεων δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 δισ. ευρώ, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις νέες προβλέψεις δεν περιλαμβάνονται οι κυπριακές τράπεζες.

Υπάρχουν ωστόσο και πηγές που δεν συμμερίζονται την παραπάνω αισιοδοξία και δεν αποκλείουν τελικά οι νέες προβλέψεις της BlackRock να ανέλθουν, λόγω της έκρηξης των προβληματικών δανείων που εμφανίζουν οι ελληνικές τράπεζες, ακόμη και στα 15 δισ. ευρώ.