Νέα τιμολογιακή πολιτική θα εφαρμόσει το επόμενο διάστημα η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης αποφάσισε στη χθεσινή του συνεδρίαση να συγκροτηθεί επιτροπή, η οποία θα έχει ως βασικό αντικείμενο την τιμολόγηση του νερού στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες Ρεθύμνου.

Στόχος είναι ο εξορθολογισμός του κόστους στις Δημοτικές Ενότητες Ρεθύμνου, Αρκαδίου, Νικηφόρου Φωκά και Λαππαίων, καθώς παρότι όλες οι περιοχές έχουν συνενωθεί με τη ΔΕΥΑΡ, σε καθεμιά εξακολουθεί να εφαρμόζεται διαφορετικό σύστημα τιμολόγησης και έκδοσης λογαριασμών, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει υπολογιστεί σε απόλυτα νούμερα, το λειτουργικό κόστος και το κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται από την επιχείρηση σε κάθε περιοχή.

Η επιτροπή θα αντλήσει στοιχεία από την οικονομική υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ και αφού τα μελετήσει, θα εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης σε ποιες περιοχές θα πρέπει να υπάρξουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά την τιμολόγηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνει ενοποίηση των κατηγοριών χρέωσης του νερού, ώστε οι κλίμακες κατανάλωσης-χρέωσης των κυβικών να είναι κοινές στις τέσσερις περιοχές. Επίσης, είναι πιθανό να υπάρξει ενοποίηση της χρονικής περιόδου έκδοσης των λογαριασμών, καθώς σε άλλες περιοχές οι λογαριασμοί εκδίδονται ανά δίμηνο, σε άλλες ανά τρίμηνο και σε άλλες ανά εξάμηνο.

Παράλληλα, στην τελική τιμή χρέωσης θα συνυπολογιστούν οι υπηρεσίες που παρέχονται από τη ΔΕΥΑΡ σε κάθε Δημοτική Ενότητα, καθώς και τα λειτουργικά κόστη που επιβαρύνουν την επιχείρηση. Ακόμα, θα υπολογιστούν τα χρήματα που θα απαιτηθούν για τις μελέτες και τα έργα που θα σχεδιάζονται να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα, σε κάθε μια από τις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες.

«Είναι απαραίτητο να υπάρξει εξορθολογισμός του κόστους, αφού πλέον υπάρχει μια ΔΕΥΑ για όλους τους δημότες Ρεθύμνου» εξηγεί ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ, Στέλιος Παπαδάκης-Πιατάς και συνεχίζει: «Η κάθε Δημοτική Ενότητα θα πρέπει να καλύπτει τα έξοδά της. Η επιτροπή θα ελέγξει το κόστος σε κάθε περιοχή ξεχωριστά κι έπειτα θα κάνει τις προτάσεις της για τη νέα τιμολογιακή πολιτική που θα εφαρμοστεί».

Πιθανές οι αυξήσεις στα τιμολόγια

Σημειώνεται, πάντως, ότι η νέα τιμολογιακή πολιτική δεν θα είναι ευχάριστη για όλους τους δημότες, καθώς είναι ανοικτό το ενδεχόμενο της αύξησης των τιμολογίων σε κάποιες περιοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταβολή στα τιμολόγια του νερού δεν θα υπάρξει στον παλιό Δήμο Ρεθύμνου, όμως στο πλαίσιο του εξορθολογισμού, διαφοροποίηση είναι πολύ πιθανό να υπάρξει στις Δημοτικές Ενότητες Αρκαδίου, Νικηφόρου Φωκά και Λαππαίων.

Ο σχεδιασμός βρίσκεται ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο και δεν έχει ληφθεί συγκεκριμένη απόφαση για το τι θα ισχύσει.

Πάντως, για να εφαρμοστεί οποιαδήποτε πρόταση, η επιτροπή θα πρέπει να κάνει σχετική εισήγηση στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, το οποίο με τη σειρά του θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου, που είναι το αρμόδιο για την τελική λήψη της απόφασης.

rethnea.gr