Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, εντάσσονται στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, 3 νέα έργα στο χώρο της υγείας.

 Τα έργα αυτά αφορούν στην Βελτίωση των κτιριακών υποδομών Κέντρων Υγείας προϋπολογισμού 530.000,00 ΕΥΡΩ και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Αναλυτικά τα έργα αυτά είναι :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΒΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 130.000,00
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ 150.000,00
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ 250.000,00